THE SLII EXPERIENCE™

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตร THE SLII EXPERIENCE™ เป็นโมเดลภาวะผู้นำที่ได้รับการพิสูจน์และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมาเป็นเวลานาน ซึ่งถูกใช้ในการฝึกอบรมผู้จัดการทั่วโลกมาแล้วกว่า 5 ล้านคน เป็นโมเดลการพัฒนาภาวะผู้นำที่มีการสอนกันมากที่สุดในโลกมานานกว่า 35 ปีแล้ว โมเดลการฝึกอบรมผู้นำตามสถานการณ์ เป็นกรอบการปฏิบัติที่ง่ายต่อความเข้าใจ ที่ช่วยให้ผู้จัดการสามารถวินิฉัยและวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากร เลือกสไตล์การเป็นผู้นำที่ตอบสนองกับความต้องการเหล่านั้นได้อย่างลงตัว ผู้จัดการจะเรียนรู้ 4 ขั้นตอนของการพัฒนา – จากผู้เริ่มต้นที่มีความกระตือรือล้น ไปสู่การเป็นผู้ประสบความสำเร็จด้วยตนเอง – การใช้พฤติกรรมที่เหมาะสมในการชี้นำและสนับสนุน จากการชี้แนะไปสู่การกระจายอำนาจ เพื่อให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร หลักสูตรการเป็นผู้นำตามสถานการณ์ II เป็นหลักสูตร 2 วัน จัดขึ้นเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย การเปิดโครงการ การเรียนรู้ การฝึกหัด และกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ หลักสูตรนี้ได้รับการถ่ายทอดผ่านระบบการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลจากสถาบันเคนบลานชาร์ด หรือ THE SLII EXPERIENCE™ หลักสูตรนี้ใช้ประโยชน์จากการวิจัยและทฤษฏีออกแบบการเรียนรู้ล่าสุดที่ล้ำสมัยของ เคน บลานชาร์ด และส่งมอบประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นในการมีส่วนร่วม ผู้จัดการของคุณจะได้เรียนรู้ ฝึกหัด และมีความเชี่ยวชาญในรูปแบบการเป็นผู้นำในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน และทักษะต่างๆ ได้รวดเร็วกว่าที่เคยเรียนมา

benefits_services

ประโยชน์

ส่งเสริมประสิทธิผลการเป็นผู้นำ ภายใต้การชี้แนะและสนับสนุนที่เหมาะสม ผู้คนก้าวหน้าผ่านขั้นตอนการพัฒนาได้รวดเร็วขึ้น ทำงานได้ดีขึ้น และสร้างคุณค่ามากขึ้นให้กับบริษัท

 

เพิ่มการรักษาบุคลากรชั้นยอดไว้ในองค์กร ผู้นำที่ต้องการปรับแต่งสไตล์ให้ตรงกับความต้องการของทีมสามารถเพิ่มขวัญและกำลังใจได้ ทำให้ผู้ร่วมงานรู้สึกมีคุณค่า และท้ายที่สุดแล้วเพิ่มความมุ่งมั่น การมีส่วนร่วม และการรักษาบุคลากร

 

ส่งเสริมผลลัพธ์ทางธุรกิจ – เมื่อบุคลากรรู้สึกว่าได้รับความเคารพ ให้เกียรติ และการชื่นชมจากผู้จัดการ พวกเขาจะทำงานได้ดีขึ้น มีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือล้นที่จะหาโซลูชั่นที่ดีที่สุดเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ

ผู้ที่ควรเรียนหลักสูตรนี้

Leader

เจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารระดับสูง

ผู้นำที่พยายามเพิ่มประสิทธิผลองค์กร สร้างวัฒนธรรมที่จูงใจพนักงาน เพิ่มความพึงพอใจโดยรวม ผลักดันสมรรถนะทางธุรกิจผ่านการพัฒนาภาวะผู้นำในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

Sr.Manager

ผู้จัดการอาวุโส / ผู้จัดการระดับกลาง

ผู้ที่ปรารถนาจะเร่งการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิผลของบุคลากร ลดต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการเพิ่มอัตราการรักษาบุคลากรไว้ในองค์กร

Project Managers

ผู้จัดการโครงการ

ผู้ที่ต้องการพัฒนาหรือยกระดับรูปแบบการเป็นผู้นำขึ้นไปอีกขั้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมสร้างผลงานที่ดีขึ้น และในท้ายที่สุดแล้วเพิ่มความสามารถของตนเองในการจัดการ และการส่งมอบงานในแต่ละโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ