On Thin ICE

ภาพรวมหลักสูตร

ทีมงานในปัจจุบันมักจะเผชิญหน้ากับความท้าทายซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงการทำงานที่มีความหลากหลายมากขึ้น หรือทำงานกับทีมเสมือนจริงผ่านเครือข่ายดิจิทัล สถานการณ์เหล่านี้นำไปสู่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม การสื่อสาร จัดวางแนวทางการทำงาน และการทำงานเป็นทีม ความท้าทายเหล่านี้ต้องการการทำงานที่ต้องประสานงานเป็นพิเศษ เพื่อความสำเร็จร่วมกัน และสิ่งสำคัญคือ องค์กรต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันความขัดแย้งหรือแตกแยกในทีม และเลี่ยงอันตรายจากการติดอยู่บน น้ำแข็งเปราะบางที่อาจทำลายทีมลงได้

 

หลักสูตร On Thin Ice ต้องการให้ทีมจำลองความสามารถในการเป็นผู้นำจากสถานการณ์ในชีวิตจริง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์สถานการณ์จำลองของความท้าทายในประเด็นที่น่าตื่นเต้น ในสถานที่จำลอง ณ แอนตาร์กติกา พวกเขาจะได้เรียนรู้เพื่อรับมือกับมุมมองที่แตกต่างอย่างท้าทาย ผ่านหลักสูตร 1 วันของการเดินทางจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  ผู้เรียนจะได้รับเครื่องมือเฉพาะที่สามารถนำติดตัวไปเพื่อการพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสาร ICE ที่นำไปปฏิบัติได้จริง

benefits_services

ประโยชน์

ส่งเสริมจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ ผู้เข้าร่วมจะเรียนรู้ทั้งการคิดเพื่อตนเอง และความเป็นเจ้าของเมื่อต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ถ้าพวกเขา เป็นเจ้าของปัญหาเหล่านี้ เขาจะมีแนวโน้มที่มุ่งมั่นจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ และดำเนินการตามความมุ่งมั่นของพวกเขา

 

สร้างช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ที่คงอยู่ถาวร รูปแบบการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ จะนำผู้เรียนผ่านสถานการณ์ต่างๆ ที่ในภายหลังผู้เรียนจะสามารถเชื่อมต่อไปถึงเนื้อหาและโยงไปสู่การทำงานจริงได้ หลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่เสนอความรู้พื้นฐาน ว่าจะมีประสิทธิภาพในการสร้างทีมอย่างไร แต่ยังช่วยสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ และผลักดันการเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกในสถานที่ทำงานด้วย

 

ประยุกต์สิ่งที่เรียนเข้ากับเนื้อหาการทำงานจริง หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อเชิญชวนผู้เรียนให้มีส่วนร่วม และประยุกต์สิ่งที่เรียนผ่านกิจกรรมและการสะท้อนความรู้ ด้วยวิธีนี้จะสามารถกระเทาะความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำวันออกมาให้เห็นประเด็น / ปัญหาสำคัญที่ถูกซ่อนอยู่ได้ง่ายขึ้น เพิ่มการรับรู้ ช่วยค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา และสร้างกรอบแนวคิดที่ถูกต้องเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ผู้ที่ควรเรียนหลักสูตรนี้

Leaders of All Levels

ผู้นำทุกระดับ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่มองหาการปลูกฝังวัฒนธรรมความร่วมมือ ออกแบบเพื่อเรียนรู้การมอบอำนาจ  การสร้างแรงบันดาลใจ และใช้ประโยชน์จากความร่วมมือเพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่

Leaders of All Levels

สมาชิกในทีมธุรกิจ

ผู้ปรารถนาที่จะเสริมสร้างความสามารถในการแก้ไขปัญหา และสร้างสภาวะแวดล้อมการทำงานที่มีความร่วมมือกันมากขึ้น

Project Managers

ทีมของโครงการที่มีความหลากหลาย / มีการทำงานระหว่างแผนก

การส่งมอบโครงการที่สมาชิกทีมมีความหลากหลาย หรือมาจากต่างภูมิภาคกัน ต้องมีการกำหนดทิศทางของทีมในการทำงานให้ไปในทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นข้อกำหนดที่มีความสำคัญมากเพื่อความสำเร็จ