Blanchard Management Essentials

ภาพรวมหลักสูตร

โดยปกติการเลื่อนตำแหน่งพนักงานเป็นผู้จัดการ จะดูจากผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตามผลงานที่เป็นแบบอย่างเฉพาะบุคคลนั้น อาจไม่สามารถแปลงมาเป็นความสามารถในการบริหารได้ จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผู้จัดการมือใหม่ส่วนใหญ่มักจะต้องเจออุปสรรคปัญหามากมายในการบริหารงาน  เพราะผู้จัดการต้องมีความรับผิดชอบที่กว้างขึ้น เพราะไม่เป็นเพียงแค่ผลงานส่วนบุคคลแต่ต้องรวมถึงผลงานของผู้อื่นด้วย ทักษะที่จำเป็นในการทำงานนี้จะต้องเปลี่ยนไปทั้งหมด

 

Blanchard Management Essentials เป็นหลักสูตร 1 วัน พัฒนาโดยสถาบัน เคน บลานชาร์ด ซึ่งเป็นผู้สอนภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อติดอาวุธให้กับผู้จัดการใหม่ด้วยทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการเปลี่ยนตัวเองจากพนักงานที่ทำงานเฉพาะตัว มาสู่การเป็น
ผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ หลักสูตรนี้เป็นการสอนอย่างรวดเร็ว ด้วยเนื้อหาผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็นทฤษฏีต่างๆ กิจกรรมการมีส่วนร่วม วิดีทัศน์ และการฝึกฝนการใช้ทักษะ หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้จัดการที่จะสามารถนำแนวคิดและทฤษฏีไปใช้ภายในองค์กร และปรับสไตล์การบริหารให้เหมาะสมที่สุด

benefits_services

ประโยชน์

พัฒนา Mindset ของความเป็นผู้นำ เปรียบเทียบและแสดงข้อแตกต่างของบทบาทในสถานที่ทำงานของพนักงานที่ทำงานเฉพาะตัว กับบทบาทผู้จัดการ ระบุ Mindset ที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ

 

การเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็นผู้จัดการอย่างราบรื่น สร้างทักษะจำเป็นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างดี ผ่านโมเดลการสนทนาที่ได้รับการทดสอบมายาวนาน ประกอบด้วย ฟังเพื่อเรียนรู้ สอบถามเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก พูดอย่างจริงใจ และการแสดงออกด้วยความมั่นใจ

 

เพิ่มประสิทธิผล – ผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จจะสามารถสร้าง และจัดการทีมที่ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น พวกเขาจะเสริมสร้างความสามารถในการจัดการขององค์กร เพื่อพัฒนาประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของบุคลากร/พนักงาน

ผู้ที่ควรเรียนหลักสูตรนี้

Manager

ผู้จัดการใหม่ และผู้ที่คาดว่าจะเปลี่ยนผ่านสู่ตำแหน่งบริหารจัดการ

การเลื่อนสู่ตำแหน่งสู่งานบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่มาพร้อมกับความท้าทายใหม่ ความรับผิดชอบ และทักษะที่จำเป็น บ่อยครั้งที่ผู้จัดการไม่ได้รับการติดอาวุธด้วยทักษะที่จำเป็นเหล่านี้เพื่อการประสบความสำเร็จ หลักสูตรนี้นำเสนอทักษะพื้นฐานที่จะช่วยช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน และเพิ่มความเป็นได้ในการบรรลุผลสำเร็จ

Mid-Manager

ผู้จัดการที่มีประสบการณ์

ผู้ที่ต้องการประเมินและปรับปรุงสไตล์การบริหารจัดการ ปรับตัวให้ก้าวทันแนวโน้มการปฏิบัติในการบริหารจัดการ กลายเป็นผู้จัดการที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในการสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมศักยภาพสูงสุดให้กับทีมงาน