Leading Innovation with Design Thinking

Design Thinking คือกระบวนการที่จัดให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการออกแบบ และการนำนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างเหนือความคาดหมาย ยิ่งในปัจจุบันที่เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี (Disruptive Innovation) กลายเป็นคำตอบที่คนทั้งโลกมองหา ดังนั้นการเรียนรู้วิธีคิดแบบ Design Thinking จึงได้รับความนิยมไปทั่วโลก เพราะนอกจากจะใช้ในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ แล้ว ยังเป็นการหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้นการเสริมความรู้เพิ่มเติมด้วย Design Thinking Course ที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับทาง Stanford Center for Professional Development ก็จะช่วยให้คุณได้พัฒนาตนเองและสามารถนำความรู้จากการแนวคิด Design Thinking ไปปรับใช้ได้ทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิต

ภาพรวมหลักสูตร Design Thinking Course

LEADING INNOVATION WITH DESIGN THINKING เป็นหลักสูตรที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยขยายกรอบแนวคิด และเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณ โดยเนื้อหาของหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้เกิดการคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ยืดหยุ่น ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงช่วยพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดพัฒนาการคิดเชิงแก้ปัญหาอย่าง Design Thinking Boot Camps หรือการนำหลักสูตรไปปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบกับกิจกรรมในหลักสูตร เพื่อชี้แนะผู้เรียนผ่านการนำไปประยุกต์ใช้ การปฏิบัติงาน และการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในที่ทำงาน

 

พัฒนาสูตรร่วมกับ Stanford Center for Professional Development

 

Design Thinking Course ของเรา ได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องและมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ Stanford Center for Professional Development โดยนำเนื้อหาหลักสูตรมาจากสถาบันการออกแบบแฮสโซ แพลตเนอร์ (Hasso Plattner Institute of Design) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ที่ถ่ายทอดมาทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำหรับหลักสูตร Design Thinking Course จะมีการจัดเวิร์คช็อปที่เน้นเรื่องกิจกรรมเป็นจุดศูนย์กลาง และมุ่งเน้นการนำไปใช้จริงให้เกิดผลลัพธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมหลักสูตร Design Thinking Course กับเรานั้น จะเกิดความมั่นใจและความสามารถ โดยนำวิธีคิดแบบ Design Thinking กลับไปใช้ในการทำงานได้อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาทีม จนไปถึงการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

benefits_services

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจาก Design Thinking Course

แนวคิดใหม่ในการผลักดันองค์กร

 

จาก Design Thinking Course ของเรานั้น คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้วิธีคิดแบบ Design Thinking ไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริง เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมนำแนวคิดดังกล่าวไปปรับให้เหมาะสมได้ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการสร้างสรรค์และนวัตกรรมต่างๆ ให้กลายเป็นความสามารถหลักและเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร

 

สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า

 

เพราะหลักสูตรนี้จะทำให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ “การทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง” เริ่มต้นด้วยการค้นหาและระบุความต้องการเชิงลึก (Insights) ของลูกค้าเป็นตัวตั้ง และทำงานแบบย้อนกลับ เพื่อออกแบบกลยุทธ์ให้กับสินค้าและบริการที่มีความเหมาะสม ช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงต่อลูกค้า

 

มุมมองใหม่เกี่ยวกับการประสบความสำเร็จ

 

หลังจากเข้าร่วม Design Thinking Course ของเราแล้วนั้น คุณจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสำเร็จมากยิ่งขึ้น และเข้าใจเกี่ยวกับความผิดพลาด เพราะคุณจะได้ฝึก “การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก” ที่สนับสนุน และสร้างความสุขในการทดลอง ช่วยปรับวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการความพยายามทำสิ่งที่แตกต่าง เรียนรู้ที่จะล้มเหลวด้วยต้นทุนต่ำ และเดินหน้าต่อไปเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

Design Thinking Course เหมาะกับใครบ้าง?

Leader

ผู้นำธุรกิจ และผู้บริหาร

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่กำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง หรือกำลังผลักดันองค์กรเข้าสู่ช่วงของการดิสรัปชั่น (Disruption) รวมถึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้างนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว สร้างความคล่องตัวให้กับองค์กรเพื่อความอยู่รอดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมและแนวคิดที่เหมาะสมกับการปรับตัว

Sr.Manager

ผู้จัดการอาวุโส

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และต้องการพัฒนาให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นผู้นำที่ต้องการวางรากฐานการสร้างบุคลากรให้มีความสามารถและมีกรอบแนวคิดมุ่งเน้นด้านการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างก้าวกระโดด

Leaders of All Levels

ผู้นำทุกระดับ ในทุกอุตสาหกรรม

และหลักสูตรของเรายังเหมาะกับผู้ที่ต้องการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต้องการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด หากคุณกำลังมองหากลยุทธ์ที่แตกต่าง เพื่อผลักดันให้องค์กรของคุณมีจุดเด่นที่สามารถแข่งขันได้ในภูมิทัศน์ทางธุรกิจ (Business Landscape) อยู่ ก็มั่นใจได้เลยว่า Design Thinking Course ช่วยคุณได้อย่างแน่นอน