Leading in a Disruptive World (LDW)

ภาพรวมหลักสูตร

ผู้บริหารในทุกอุตสาหกรรมกำลังเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอน ความเปราะบาง และสภาพแวดล้อมอันซับซ้อนอย่างที่สุดซึ่งไม่เคยประสบมาก่อน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและสังคมเป็นตัวผลักดันการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สร้างพลังผลักดันที่ทำให้โมเดลธุรกิจปัจจุบันล้าสมัยไปเพียงแค่ชั่วคืน ดังนั้นเพื่อที่จะอยู่รอด ผู้บริหารต้องอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงแบบดิสรัปชั่นนี้ และใฝ่หาความสามารถใหม่ๆ เพื่อสร้างและเป็นผู้นำองค์กรที่มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น ผู้บริหารจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและฉับพลัน

 

Leading in a Disruptive World เป็นหลักสูตร 5 วัน ที่จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับศาตราจารย์ผู้มีชื่อเสียงระดับโลก และนักปฏิบัติจาก Stanford’s Center for Professional Development  โดยเป็นการเรียนที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในซิลิคอน วัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา – สถานที่ซึ่งเป็นหัวใจของโลกด้านการเปลี่ยนแปลงในเชิงนวัตกรรม ผู้เรียนจะได้สำรวจสิ่งที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบดิสรัปชั่น รับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงแบบดิสรัปชั่นที่เกิดใหม่ เรียนรู้ว่าธุรกิจชั้นนำต่างๆ ปรับตัว และสร้างตัวเองขึ้นใหม่ได้อย่างไร เพื่อยังคงความเป็นผู้นำอยู่ได้อย่างมั่นคง

benefits_services

ประโยชน์

เปลี่ยนแปลงวิธีการที่คุณมองธุรกิจของคุณ มองธุรกิจคุณเองด้วยโลกทัศน์ใหม่ คือมองภาพธุรกิจสำหรับโลกอนาคต เพื่อระบุโอกาส ความเสี่ยง และการจัดลำดับความสำคัญในอนาคต

 

เปลี่ยนแปลงวิธีการที่คุณนำธุรกิจของคุณ กลับมาทำงานด้วยแนวคิดแห่งการแปรเปลี่ยน เพื่อช่วยให้คุณสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบดิสรัปชั่นสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างให้นวัตกรรมและความคล่องตัวเป็นความสามารถหลักและเป็นจุดได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร

 

ท้าทายความคิดของคุณ คุณจะใช้เวลา 1 สัปดาห์กับสมาชิกของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งเป็นผู้นำความคิดระดับโลก ในสาขานวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้ พวกเขายังเสนอประสบการณ์ในโลกแห่งความจริง เพื่อช่วยในการแปรเปลี่ยนองค์กร

 

ยึดการเรียนรู้ในบริบทเหมาะสม – จุดมุ่งเน้นหลักของหลักสูตรนี้ คือการนำความรู้เชิงลึกไปใช้เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ในบริบทของภาคธุรกิจทั้งในประเทศไทยและอาเซียน การเข้าร่วมประชุมก่อนและหลังหลักสูตรของ SEAC ช่วยให้ผู้เรียนประมวลผลการเรียนและนำความรู้กลับไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ภายใต้วัฒนธรรมและบรรทัดฐานธุรกิจของคุณได้อย่างลงตัว

ผู้ที่ควรเรียนหลักสูตรนี้

Leader

เจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารระดับสูง

จะรับมืออย่างไร เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงแบบดิสรัปชั่นและความไม่แน่นอน หลักสูตรนี้จะฉายภาพให้เห็นมุมมองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแบบดิสรัปชั่น เผยให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแปรปลี่ยนความสามารถในการเป็นผู้นำของคุณ และผลประกอบการขององค์กร

Leader

เจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารระดับสูง

ผู้ที่ต้องการผลักดันองค์กรให้ก้าวไปอีกระดับด้วยการคว้าโอกาสที่เกิดขึ้นจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงแบบดิสรัปชั่นในการพัฒนานวัตกรรมที่ก้าวหน้า หลักสูตรนี้มองไปในอนาคต คลื่นลูกใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงฉับพลัน ช่วยให้ผู้เรียนศึกษาว่าบริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลก สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกติกาในเกมธุรกิจอย่างไร

Leader

ผู้จัดการอาวุโส และผู้นำ

ผู้ที่ต้องการพัฒนาความคิดริเริ่มด้านนวัตกรรมให้เติบโต ควบรวมหรือขยายธุรกิจ สร้างแรงบันดาลใจและการแนะนำ เพื่อให้ผู้นำกลับมาที่องค์กร พร้อมด้วยแรงจูงใจที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรและองค์กร มีการนำวิธีการทำงานและความคิดใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้เกิดความสำเร็จ