Creative Scene Investigation-CSI I: Who Killed Creativity?

ภาพรวมหลักสูตร

CSI I ใครทำลายความคิดสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งในหลักสูตรซีรี่ย์ Creative Scene Investigation (CSI)

ซีรี่ย์ Creative Scene Investigation (CSI) ช่วยปลดล็อคศักยภาพการคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ทั้งรายบุคคลและทีม สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมด้านนวัตกรรม เป็นกระบวนการต่อเนื่อง ที่เริ่มด้วยการสร้างความตระหนักรับรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำลายความคิดสร้างสรรค์ และทำลายนวัตกรรมในสถานที่ทำงาน จากนั้นมีการนำกลยุทธ์ทางปฏิบัติมาใช้เพื่อกู้คืนความสามารถเชิงความคิดสร้างสรรค์ที่จะช่วยสร้างให้เกิดความคิดใหม่ได้จากการงานประจำวัน

 

เครื่องมือวินิจฉัยเพื่อเข้าใจในวัฒนธรรมการพัฒนานวัตกรรม:

CSI I มุ่งเน้นช่วยผู้นำให้เข้าใจว่าสภาวะแวดล้อมในสถานที่ทำงานปัจจุบัน ระบบ กระบวนการ และวัฒนธรรมแบบใด ที่เป็นตัวปิดกั้นไม่ให้เกิดนวัตกรรม
ในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้เรียนเข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์ถูกพัฒนาขึ้นในองค์กรของคุณได้อย่างไร หลักสูตรนี้จะช่วยให้เห็นว่าผู้นำควรมีการปรับพฤติกรรมอย่างไร เพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานที่ดีและเหมาะสำหรับการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร

 

หลักสูตรนี้เน้นเรื่องการสร้างสถานการณ์จำลองผ่านบอร์ดเกม อันเป็นเครื่องมือทรงพลังที่จะช่วยวิเคราะห์และวินิจฉัยสถานการณ์ สร้างความพยายามร่วมกัน เพื่อปรับปรุงวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม และทำงานเป็นภาพใหญ่ขององค์กร และสนับสนุนนวัตกรรมในสถานที่ทำงาน

benefits_services

ประโยชน์

จัดการกับต้นเหตุของปัญหาที่เป็นตัวทำลายวัฒนธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรม หลักสูตร CSI I ต่างจากหลักสูตรอื่นที่มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะเป็นฐาน เพราะหลักสูตรนี้เจาะลึกถึงแก่นของปัญหาที่ทำให้การริเริ่มพัฒนาวัฒนธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมล้มเหลว การร่วมเวิร์คช็อปจะแสดงให้ผู้นำเห็นว่านโยบายบริษัท วิธีการทำงาน และพฤติกรรมของผู้นำ มีอิทธิพลที่สำคัญต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมได้อย่างไร ผู้เรียนจะเข้าใจว่าอะไรเป็นตัวขัดขวางการเกิดนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กร เรียนรู้วิธีที่จะกำจัดอุปสรรคเหล่านั้น และเริ่มสร้างวัฒนธรรมที่อำนวยให้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์สามารถเจริญงอกงามได้ในองค์กร

 

ทำให้ผู้นำเข้าใจว่าพวกเขามีอิทธิพลอย่างไรในการพัฒนาวัฒนธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรม บ่อยครั้งที่การฝึกอบรมเรื่องกระบวนการนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์นั้น ถ้าหากไม่เป็นการอบรมที่ง่ายเกินไปจนไม่เกิดประสิทธิภาพ ก็ซับซ้อนเกินไป แต่หลักสูตร CSI I เป็นตัวเชื่อมช่องว่างของความรู้ และการลงมือทำ เพราะได้มีการสรุปเนื้อหางานวิจัยที่กว้างขวาง ด้วยการสร้างการเปรียบเทียบที่ง่ายต่อความเข้าใจ พร้อมแบบฝึกหัดสะท้อนการเรียนรู้ เพื่อสามารถรับมือและจัดการกับประเด็นหลักๆ ที่สนับสนุนการพัฒนาวัฒนธรรมเพื่อการสร้างนวัตกรรม

 

การเรียนรู้ที่รวดเร็วขึ้น – CSI I ถูกออกแบบมาโดยมุ่งเน้นการสร้างให้เกิดความมีส่วนร่วมสูง และเป็นวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบที่สนุกสนานเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  ผ่านการจำลองสถานการณ์และบอร์ดเกม การดึงผู้เรียนออกจากฉากสถานที่ทำงานแบบเดิมๆ ทำให้ผู้เรียนเปิดกว้างกับประสบการณ์ใหม่ ได้ทดลองและมีส่วนร่วมในเส้นทางการเรียนรู้ของพวกเขา บอร์ดเกมและการจำลองสถานการณ์ จะทำให้การเรียนรู้ในเรื่องยาก เป็นไปได้ง่ายขึ้น และให้อำนาจผู้เรียนที่จะมีส่วนร่วม และสามารถนำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง

ผู้ที่ควรเรียนหลักสูตรนี้

Leader

ผู้นำทุกระดับ

ผู้นำจากองค์กรที่ต้องการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยต้องการริเริ่มสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กรในวันนี้

Leaders of All Levels

ทีมงาน

เพื่อดึงสิ่งที่ดีที่สุดของทีมออกมา ส่งเสริมให้พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และใช้ประโยชน์จากความคิดที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงาน