e3 – Engage Empower Execute

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตร e3 เหมาะสำหรับผู้นำทุกระดับในองค์กรที่มีภารกิจมากมาย และผู้ที่มองหาวิธีการเพื่อให้อำนาจแก่ทีมในการทำพันธกิจที่มากขึ้น มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมและบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ หลักสูตรผู้นำที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นหลักนี้ สอนผู้นำถึงวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย ผ่านทักษะในการพูดคุยสื่อสาร และกระบวนการขึ้นตอนที่มีโครงสร้างชัดเจน สิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนการพูดคุยให้เป็นการประชุมที่มีพลัง สร้างแนวทางแก้ไขปัญหา มอบความรับผิดชอบใหม่ๆ การมีส่วนร่วม การทำงานร่วมกัน และก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สูงขึ้น 

 

e3 เป็นหลักสูตร 2-3 วัน ผสานแนวคิดและเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ซึ่งพัฒนาโดย อิริคสัน สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับสากลซึ่งเป็นพันธมิตรของเรา  หลักสูตร e3 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ออกแบบมาให้สามารถปรับแต่งทฤษฏีให้เหมาะสมกับเนื้อหาเพื่อผู้เรียน ผู้เรียนจะทราบถึงวิธีสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาและสร้างความไว้วางใจ และด้วยพื้นฐานแห่งความไว้วางใจนี้ ผู้นำจะสามารถจูงใจบุคลากรเพื่อสร้างความมุ่งมั่นที่จะบรรลุความสำเร็จ ผู้นำจะเรียนรู้การบริหารงานโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ทักษะที่จำเป็นในรูปแบบบูรณาการ  

benefits_services

ประโยชน์

ปลุกพลังให้พนักงาน เมื่อการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น ภาระความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ความต้องการรักษาพนักงานไว้ในองค์กรเพิ่มขึ้น ทีมที่มีสมาชิกจากหลายช่วงอายุจะพยายามมองหาหนทางในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขี้น

 

สร้างให้เกิดวัฒนธรรมความไว้วางใจและการประสานกำลัง ส่งเสริมความเชื่อมั่นระหว่างสมาชิกในทีม ซึ่งเกื้อหนุนโดยความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง อันสร้างขึ้นจากการเคารพซึ่งกันและกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยจัดวางแนวทางให้บุคลากร และเพิ่มความร่วมมือระหว่างกัน

 

นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือการสร้างความยั่งยืน ผ่านการผสานวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป และเป็นการเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว

ผู้ที่ควรเรียนหลักสูตรนี้

Leader

ผู้นำธุรกิจ และผู้บริหารระดับสูง

ผู้ที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อดึงสิ่งที่ดีสุดออกมาจากบุคลากรและทีมงาน เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิผล ความรับผิดชอบ นำไปสู่การเพิ่มผลประกอบการองค์กร และผลักดันความสามารถในการแข่งขันในตลาด

Sr.Manager

ผู้จัดการอาวุโส / ระดับกลาง

ผู้ที่ปรารถนาจะเร่งการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิผลของบุคลากรและทีมงาน ลดต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ด้วยการเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน โดยผลที่ตามมาคือเพิ่มอัตราการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพไว้ในองค์กร

Leaders of All Levels

ผู้นำทุกระดับ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่มองหาวิธีการสร้าง/ปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือ ออกแบบเพื่อการมอบหมายอำนาจ สร้างแรงบันดาลใจ และใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วม และสร้างความร่วมมือที่มากขึ้น