Coaching Essentials®

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตร Coaching Essentials สอนผู้จัดการของคุณถึงวิธีการที่จะถ่ายทอดความรู้แบบมีประสิทธิภาพแก่พนักงาน ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การบริหารจัดการพวกเขา นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิผล สร้างสภาวะแวดล้อมของความไว้วางใจ และความอิสระในการทำงาน ทำให้สร้างผลลัพธ์ในการทำงานและผลประกอบการที่ดีขึ้น  Coaching Essentials เป็นหลักสูตร 1 วัน ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะเป็นฐาน ผ่านการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้จัดการของคุณมีกรอบแนวคิด ทักษะสำคัญ และเกิดกระบวนการคิดที่มีโครงสร้างมั่นคงแบบที่พวกเขาต้องการ เพื่อเร่งการพัฒนาและดึงสิ่งที่ดีที่สุดของผู้ใต้บังคับบัญชาออกมา ด้วยการผสานความรู้ในการสอน และทักษะในการฝึกอบรมการบริหารจัดการของคุณ คุณจะได้ผู้จัดการที่มีประสิทธิผลสูง ผู้ซึ่งรู้วิธีการที่จะถ่ายทอดความรู้อย่างมีพลัง สร้างเครือข่าย เพิ่มความไว้วางใจ และช่วยสมาชิกทีมให้ทำงานได้ดีที่สุด

benefits_services

ประโยชน์

กระตุ้นผลงานและการพัฒนาของพนักงานให้สูงขึ้น สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ และสนับสนุนในระดับที่เหมาะสม จะช่วยให้สมาชิกทีมเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และสร้างผลงานที่ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

 

นำไปสู่การสร้างทีมงานที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง สมาชิกทีมจะกลายเป็นผู้ที่สามารถพึ่งพาตนเอง แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นหลักสำคัญขององค์กรในปัจจุบันนี้ที่ต้องมีความคล่องตัว

 

รักษาบุคลากรชั้นยอดของคุณ พนักงานที่ได้รับการอบรมแล้วจะมีส่วนร่วมมากขึ้น มีความมุ่งมั่นมากขึ้น พึงพอใจมากขึ้น และมีความเป็นไปได้ที่จะยอมรับและทำงานต่อที่บริษัทของคุณ

ผู้ที่ควรเรียนหลักสูตรนี้

Mid-Manager

ผู้จัดการที่มีประสบการณ์

ผู้ที่ต้องการประเมินและปรับปรุงสไตล์การบริหารจัดการ เพื่อผสานหลักการถ่ายทอดความรู้ เพื่อช่วยให้พวกเขามีประสิทธิผลมากขึ้นในการสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมศักยภาพสูงสุดให้กับทีมงาน

Project Managers

ผู้จัดการโครงการ

ผู้ที่ต้องการพัฒนารูปแบบการเป็นผู้นำของตนเองไปอีกขั้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทีม เพื่อสร้างผลงานดีขึ้น และในที่สุดแล้ว จะเพิ่มความสามารถของตนเองในการจัดการ และการส่งมอบงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในแต่ละโครงการ

Leaders of All Levels

ผู้จัดการทุกระดับ

ผู้ซึ่งปรารถนาที่จะปรับปรุงประสิทธิผลของทีม ความพึงพอใจของพนักงาน การพัฒนาความสามารถของบุคลากรชั้นยอด เพื่อเพิ่มผลประกอบการ และขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ