บริการของ SEAC

YOURNEXTU

YourNextU คือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบสมาชิกรายปี พัฒนาโดย SEAC ซึ่งเป็นสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้คุณภาพสูงได้ YourNextU เสนอหลักสูตรการพัฒนาตนเองในหลากหลายรูปแบบการเรียนรู้ อาทิ Classroom เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในห้องเรียน Social Learning การจับกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน Online เรียนออนไลน์ด้วยตัวเองทุกที่ทุกเวลาและ Library คลังความรู้ที่ดาวน์โหลดได้ไม่จำกัดเพื่อให้คุณสามารถก้าวทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และกลายเป็นคุณคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการโซลูชั่นการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพองค์กรแบบ CONTEXTUALIZED SOLUTIONS

การพัฒนาขีดความสามารถ

เราจัดเตรียมโซลูชั่นที่มีบริบทเหมาะสมเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร ตามความต้องการด้านนวัตกรรมที่มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน และความต้องการภาวะผู้นำที่เน้นผลลัพธ์ในการดำเนินงาน ด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลก และผู้นำด้านความคิด เรานำหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติมาที่ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังปรับให้เข้ากับบริบทของภาคธุรกิจในประเทศของแต่ละองค์กร เราเสนอหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพที่สำคัญในอนาคตเพื่อความสำเร็จขององค์กรของคุณ โดยหลักสูตรเหล่านี้ได้รับการพัฒนาและรับรองโดยสถาบันการศึกษาและธุรกิจชั้นเยี่ยมของโลก

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการในทุกระดับองค์กร และมีความทันสมัยตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอ โดยแต่ละหลักสูตรถูกพัฒนาโดยสถาบันชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นำและนวัตกรรม อาทิ Stanford Center for Professional Development แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เป็นต้น นอกจากนี้หลักสูตรการเรียนรู้ของ SEAC ยังถูกรังสรรค์มาเพื่อพัฒนาผู้นำทุกระดับ ให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม มีแนวคิดแบบผู้ประกอบการ พร้อมทั้งสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้

บริการด้าน งานวิจัย

เราช่วยสร้างความเข้าใจ เปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์อนาคตเพื่อประโยชน์สุขของมวลชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศทางธุรกิจ เราทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำและภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการจัดการ บริหาร และเป็นผู้นำโครงการวิจัยประยุกต์เพื่อจัดการกับความท้าทายอันหลากหลายที่แปรเปลี่ยนและเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งเป็นความท้าทายที่กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจ ลูกค้า และสังคมที่เราอาศัยกำลังเผชิญหน้าอยู่ในปัจจุบันนี้และจะสืบต่อไปในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม