Lifelong Learning
Membership Platform

บริการ YOURNEXTU

YourNextU คือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบสมาชิกรายปี พัฒนาโดย SEAC ซึ่งเป็นสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้คุณภาพสูงได้ YourNextU เสนอหลักสูตรการพัฒนาตนเองในหลากหลายรูปแบบการเรียนรู้ อาทิ Classroom เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในห้องเรียน Social Learning การจับกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน Online เรียนออนไลน์ด้วยตัวเองทุกที่ทุกเวลาและ Library คลังความรู้ที่ดาวน์โหลดได้ไม่จำกัดเพื่อให้คุณสามารถก้าวทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และกลายเป็นคุณคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

สิ่งที่คุณจะได้รับ

ด้วยค่าสมาชิกเพียงแค่ 12,000 บาท ต่อคน ต่อปี (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คุณสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ ในรูปแบบการเรียนรู้ที่คุณถนัด สร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด

คุณสามารถเลือกเรียนได้บ่อยเท่าที่คุณต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา และเรียนรู้ด้วยวิธีการที่คุณชอบ โดยไม่จำกัดจำนวน

เมื่อสำเร็จการเรียนในแต่ละหลักสูตร คุณจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับสากล สร้างโอกาสในการศึกษาต่อของคุณรวมถึงส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพการงาน

ระบบการเรียนรู้แบบ 360 องศา ผ่าน 4Line Learning โดย SEAC ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มการเรียนรู้ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด

4Line Learning คืออะไร

SEAC รังสรรค์และพัฒนากรรมสิทธ์ในแนวทางการศึกษาที่ทรงประสิทธิภาพสูง ซึ่งครอบคลุม 4 แง่มุมที่แตกต่างกัน ภายใต้ชื่อ 4Line Learning ช่วยให้ SEAC สามารถตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้เฉพาะบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถกระตุ้นความปรารถนาในการเรียนรู้ และการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและการทำงานในสภาวะแวดล้อมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากการเรียนรู้ไม่ได้มีเพียงแค่วิธีหรือหนทางเดียว SEAC จึงผสาน 4 ด้านของการเรียนรู้เข้าด้วยกันอย่างลงตัว

ONLINE

กิจกรรมการเรียนรู้/ การติดต่อ โดยทั่วไปจะทำผ่านระบบดิจิตัล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ ผู้เรียน “พลิกห้องเรียน” โดยเข้าถึงการบรรยายของวิทยากร บทความ วีดิโอ และระบบ e-learning ตามกำหนดเวลา และความสามารถในการเรียนรู้ของตัวเอง ผ่านแพลทฟอร์มการเรียนรู้ดิจิตัล

CLASSROOM

เวิร์คช็อปที่เต็มไปด้วยพลวัต โดยเน้นให้ความสำคัญกับ “ผู้เรียนเป็นหลัก” ซึ่ง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบนี้เป็นการทดแทนวิธีการอบรมแบบเดิมๆ ในลักษณะห้องเรียน ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับวิทยากรเท่านั้น

SOCIAL LEARNING

กิจกรรมนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้เรียน (อาจเป็นการเข้าเรียนร่วมกัน หรือผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์) เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้รวมถึงสนับสนุนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ สะท้อนภาพการเรียนรู้และการนำไปปฏิบัติใช้จริง การเรียนรู้แบบนี้ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์การใช้ประโยชน์จาก “ปัญญาของฝูงชน” เช่น ผู้เรียนรับผิดชอบต่อความสำเร็จของตนเอง และของผู้ร่วมเรียนท่านอื่นตลอดทั้งหลักสูตร ชุมชนที่เข้มแข็งนี้สร้างขึ้นเพื่อไม่ให้มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ตัวอย่างของการสร้างเครือข่ายที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ
ที่มากกว่าการทำเวิร์คช็อป คือ บล็อก กลุ่มแชท ภาพสะท้อนจากผู้ร่วมหลักสูตร ชุมชนการปฏิบัติ การร่วมหรือการโค้ชชิ่งโดยเพื่อน การให้คำปรึกษา หรือบล็อกการสนทนาเพื่อการเรียนรู้

LIBRARY

ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงาน โดยนำความรู้เชิงลึกนี้ไปสร้างความแตกต่างในด้านผลลัพธ์ให้กับตนเองและทีมงาน เพื่อสนับสนุนความสำเร็จดังกล่าว ผู้เรียนสามารถเข้าถึงตัวช่วยในการทำงาน เครื่องมือต่างๆ ภาพสะท้อนมุมมองต่างๆ จากผู้ร่วมหลักสูตร รวมถึงเครื่องมือ checklist หรือความรู้สนับสนุนผ่านช่องทาง OnLine เพื่อให้ผู้เรียนก้าวผ่านอุปสรรค ความท้าทาย สร้างการเติบโตและเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง

YourNextU นำเสนออะไรบ้าง

YourNextU นำเสนอโอกาสในการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างทันท่วงทีในยุคที่โลกแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

 • หลักสูตรการเรียนออนไลน์ (OnLine)
 • เวิร์คช็อป/ คลาสเรียน (InLine)
 • ประสบการณ์ (BeeLine)
 • ดาวน์โหลดข้อมูลได้ไม่จำกัดจากคลังความรู้ออนไลน์ (FrontLine)
 • มีหลักสูตรใหม่ เพิ่มให้ทุกเดือน

โปรแกรม หลักสูตร และกิจกรรมของ YourNextU ช่วยให้คุณได้รับสิ่งต่อไปนี้

 • ทักษะที่ช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นในวันนี้ และยังคงเป็นคนที่สำคัญในวันพรุ่งนี้ ผ่านการติดตามการเรียนที่จะช่วยให้คุณเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็มอบความยืดหยุ่นที่มากขึ้นด้วย
 • เข้าถึงบทวิเคราะห์ ที่ช่วยคุณประหยัดเวลาและส่งมอบความรู้เชิงลึกที่สำคัญได้ตลอดเวลา การติดตามการเรียน หรือรายงานความคืบหน้าในการเรียนของคุณเอง ทำได้ง่ายภายในไม่กี่คลิก
 • เครื่องมือที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่คุณสามารถออกแบบจัดการการเรียนรู้เฉพาะของตัวคุณเอง ตามความสามารถในการเรียนรู้ของคุณ พร้อมติดตามความคืบหน้า ทุกสิ่งได้หลอมรวมไว้ในแพลทฟอร์มแห่งการเรียนรู้ของเรา

YourNextU ทำงานอย่างไร

YNU นำเสนอประสบการณ์ที่เป็นมิตรกับผู้เรียน โดยเส้นทางการเรียนรู้ของคุณได้รับการสรุปผ่าน 4 ขั้นตอน ดังนี้

1
ติดตั้ง

HR/ผู้เรียน

กำหนดขอบเขตของความสามารถที่มุ่งเน้นพัฒนา

2
ลงทะเบียน

ผู้เรียน

เลือกว่าจะเรียนอะไร เมื่อใด ผ่านการลงทะเบียนที่ไม่ยุ่งยาก

3
เริ่มเรียน

ผู้เรียน

เพลิดเพลินกับประสบการณ์เรียนรู้เฉพาะบุคคล

4
รายงาน

HR/ผู้เรียน

ติดตามความคืบหน้าในการเรียน และวางแผนการพัฒนาต่อในอนาคต

ทำไมถึงต้องเรียน YourNextU

SEAC เชื่อมั่นว่าความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับบุคลากร แต่ปัญหาในปัจจุบันนี้คือ วิธีการพัฒนาบุคลากรมักไม่รวดเร็ว หรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะให้เราก้าวทันเพื่อนบ้านในเอเชียอาคเนย์

 • ราคาที่จับต้องได้ หลักสูตรการพัฒนาที่ทรงประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้ตามความถนัดของคุณ และภายใต้หัวข้อหลักสูตรที่คุณต้องการ
 • หลักสูตรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำเสนอทักษะทันสมัยซึ่งเป็นที่ต้องการในอนาคตการทำงาน
 • ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้แผนกทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้นเรื่องกลยุทธ์มากขึ้นได้

SEAC ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม YourNextU เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้นี้ อย่ารอช้าเพื่อที่จะบรรลุศักยภาพที่แท้จริงในการเรียนรู้ของคุณ มาเริ่มต้นเดินทางไปกับ YourNextU