สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน!

พิเศษ ลด 15% เหลือเพียง 36,380 บาท (รวม VAT)

เริ่มเรียนวันที่ 18 มิถุนายน – 27 สิงหาคม 2565 (ทุกวันเสาร์)

About Lab-to-Market Program

จากความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ที่เชี่ยวชาญด้านวิชาการและอุตสาหกรรม และ SEAC ซึ่งมีเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ Design Thinking โดยได้รับการรับรองจาก Stanford Center for Professional Development เกิดเป็นหลักสูตร Lab-to-Market ที่จะช่วยให้ทีม R&D หรือบุคลากรด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถ Scale Up สินค้า และสร้างนวัตกรรมที่เกิดผลเชิงพาณิชย์ได้จริง

Why choose us?

เพราะเทรนด์ของตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทีม R&D ต้องเก่งรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น 

1. Speed – การทำงานแข่งกับเวลา เพราะเทรนด์เปลี่ยนไปเร็วเสมอ

2. Scale up – การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ขยายผลได้

3. Empathy – การค้นหาปัญหาและความต้องการของลูกค้า

4. Trends – การเลือกจับเทรนด์ใหม่ๆ ของตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

5. Business – การหามุมมองด้านการตลาด การเงิน และธุรกิจ

*ที่มา: จากการสัมภาษณ์นักวิจัยและผู้บริหารด้าน R&D ในองค์กรชั้นนำของไทย

What you'll learn?

  1. Design Thinking ทักษะการสร้างนวัตกรรมด้วย เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างแท้จริง
  2. Business Acumen ทักษะทางธุรกิจ ในการต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ประสบความสำเร็จเชิงพาณิชย์
  3. Collaboration Skill ทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

Price and Promotion

• พิเศษ ลด 15% จากราคาเต็ม 42,800 บาท เหลือเพียง 36,800 บาท (รวม VAT)

*มีส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าองค์กร หรือผู้ที่ต้องการซื้อเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 

  • นักวิจัย หรือ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เน้นการทำงานกับ Practical Problems
  • นักวิเคราะห์นวัตกรรม  หรือ นักการตลาด ที่มุ่งเน้นด้านการผลักดันนวัตกรรมออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์
  • ผู้ประกอบการนวัตกรรม ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหารในสายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

รูปแบบการเรียนรู้

 

  • สอนสดแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting
  • ออนไลน์เรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่าน Video Clip
  • แชร์ประสบการณ์สดแบบออนไลน์โดยวิทยากรจากภาคธุรกิจ

 ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดในการลงทะเบียน

 

• พิเศษ ลด 15% จากราคาเต็ม 42,800 บาท เหลือเพียง 36,380 บาท (รวม VAT) สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน

• สำหรับลูกค้าองค์กร หรือ ผู้ที่สนใจสมัครเป็นกลุ่มตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับราคาพิเศษ

• หากท่านสนใจ สามารถคลิก “ลงทะเบียนเรียน” ด้านล่าง เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการติดต่อกลับไปเพื่อให้ข้อมูลขั้นตอนการโอนค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ

 

สอบถามรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่

คุณกบ    โทร. 080-042-3972         oradee_s@seasiacenter.com

คุณหมิว  โทร: 080-779-5596         kanokwan_p@seasiacenter.com

คุณพีค    โทร: 065-502-8022          thitipong_s@seasiacenter.com