พฤษภาคม 22, 2019

Skills ที่ต้องมีฉบับคนทำงานปี 2019

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุค “The Fourth Industrial Revolution” หรือ “การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4” ผู้คนทั่วโลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพราะเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีอย่างแท้จริง สิ่งที่น่ากลัวคือ ไม่มีใครต้านทานความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ และจะมีผลทั้งต่อชีวิตผู้คน รูปแบบธุรกิจ รวมไปถึงตลาดแรงงานที่ในอดีตพึ่งพา “มนุษย์” เป็นหลัก แต่เวลานี้เราเริ่มเห็นบางสายงาน มีการนำเทคโนโลยีมาใช้แทนแรงงานมนุษย์ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิผลที่ดีกว่าแต่ต้นทุนต่ำลงกว่าเดิม

ด้วยเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงความรวดเร็วของเครื่องมือสื่อสาร รวมถึงความทันสมัยและความเปลี่ยนแปลงที่ไปเร็วแบบติดจรวด ส่งผลโดยตรงให้ ‘ทักษะการทำงานในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล’ ปรับเปลี่ยนไปอย่างมาก โดยเฉพาะทักษะของคนทำงานในโลกธุรกิจที่ทุกคนต่างต้องปรับตัวกับ เทคโนโลยี นวัตกรรม ต่างๆ ที่รุกเข้ามาทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเปลี่ยนแปลงไป เป็นเหตุให้มนุษย์เราต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

และนี่คือทักษะการทำงานที่องค์กรต่างๆ ต้องการและมองหามากที่สุดในปี 2019 นี้ โดยมีฐานข้อมูลประจำปีจากนายจ้างที่มาลงทะเบียนเอาไว้ใน LinkedIn

  1. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

ความแตกต่างที่ชัดเจนข้อหนึ่งระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์คือความสามารถในการคิดไอเดียใหม่ๆ สร้างสรรค์เรื่องที่ยังไม่เคยมีมาก่อน นี่จะเป็นเหตุผลที่คนเราต้องเร่งพัฒนาทักษะด้านนี้

  1. ความสามารถในการโน้มน้าวชักจูง (Persuasion)

การมีสินค้าและบริการที่ดี มีไอเดียที่ดี ทีแพลตฟอร์มที่ดีจะไม่มีผลอะไรเลย หากเราไม่มีความสามารถในการโน้มน้าวชักจูง ให้คนเข้าใจและสนับสนุนเรา

  1. การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)

ไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่ หากจะสร้างสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ทุกคนในองค์กรก็ต้องทำงานร่วมกันให้ดีที่สุด ฉะนั้นทักษะการร่วมมือจะช่วยทำให้ ศักยภาพในการทำงานของทีมดีขึ้นด้วย

  1. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)

ในโลกที่การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ เราไม่สามารถใช้หนทางแก้ไข หรือโซลูชั่นที่ได้รับการพัฒนามาจากปัญหาหรือความท้าทายในอดีตมาใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ได้ นั่นแปลว่าความพร้อมในเรื่องความสามารถในการปรับตัวเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ

  1. การจัดการเวลา (Time Management)

เวลาเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด ไหนจะงานนั้น โปรเจคนี้ แถมยังมีประชุมชั่วโมงเว้นชั่วโมง ถ้าคุณจัดลำดับความสำคัญไม่เป็น ก็มีสิทธิ์แพ้คนอื่นได้ง่ายๆ ความสามารถในการทำความเข้าใจว่าอะไรควรทำเมื่อไหร่ คือ survival skills ที่แท้จริง ตำแหน่งไหน ทำงานอะไรก็รอด แปลว่า ใครที่มีทักษะนี้ หมายความว่า สามารถจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

ทักษะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็น Soft Skills หรือเป็นทักษะที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับคน เป็นกลุ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมและอารมณ์เป็นหลัก ซึ่งจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราผ่านการฝึกฝนและลงมือทำ

แต่แน่นอนว่าเรื่องของ Hard Skills หรือทักษะด้านความรู้ยังคงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน Hard Skills คือสิ่งที่นิยามว่าเราเป็นอะไร นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก หมอ ซึ่งงานเหล่านี้ก็ยังจำเป็นอยู่ และมีตำแหน่งเปิดรับทุกปี และนี่คือ Hard Skills ที่จำเป็นสำหรับปีนี้

การจัดการ Cloud Computing, ความเข้าใจและการใช้งานปัญญาประดิษฐ์, การวิเคราะห์เชิงเหตุผล, การจัดการทีม, การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX Design), การออกแบบ application บน smart phone, การผลิต video, ความสามารถในการขาย, การแปลภาษา, การผลิตเสียง, การประมวลผลทางภาษา, การพัฒนาเกม, การทำการตลาดบน Social Media, การวิเคราะห์ทางธุรกิจ, ทักษาการเล่าเรื่อง, Digital Marketing, ทักษะการเล่าเรื่อง, การออกแบบเชิงอุตสาหกรรม, Data Science และการสื่อสารการประชาสัมพันธ์องค์กร เช่นนี้เป็นต้น

เมื่อรู้แบบนี้ เราคงต้องรีบเสริม เติมแต่ง ทักษะที่เรายังไม่มีตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้ทันความต้องการของตลาดในอนาคต…