เปิดรับสมัครแล้ววันนี้! เรียนทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 29 ตุลาคม 2565 (หยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จุดเด่นของหลักสูตร

Business Foresight for Agile Leaders

หลักสูตรความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน คือ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Econ CU) และ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน ที่มุ่งมั่นยกระดับความรู้และทักษะของคนในสังคมให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน เราเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่ในรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

 

Foresight จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ทิศทางของอนาคตที่เต็มไปด้วยความคลุมเครือและไม่แน่นอนได้อย่างเฉียบคม ใกล้เคียง และรอบคอบที่สุด เพื่อเตรียมแผนรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน โดยอาศัยศาสตร์ความรู้และเครื่องมือที่หลากหลาย ผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ความคิดเชิงวิพากษ์ และอีกหลายแขนงรวมกัน ซึ่งจะนำคุณไปสู่การออกแบบอนาคตและความก้าวหน้าที่พึงประสงค์ให้แก่องค์กร

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

  • มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Economics) การคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยทฤษฎีเกม (Strategic Thinking with Game Theory) และการคาดคะเนเชิงธุรกิจ เพื่อวางแผนกลยุทธ์และออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์ขององค์กร
  • มุมมองจาก Case Study ของประเทศยักษ์ใหญ่ทางการค้าอย่างจีน เพื่อหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการทำธุรกิจในบริบทของไทย
  • การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ Foresight และ Data เพื่อวางแผนกลยุทธ์และกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันของคนในทีม
  • การทำงานภายใต้แนวคิด Agile เพื่อบริหารทีมให้ปรับตัวได้รวดเร็วและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

  • ผู้บริหารระดับกลาง – สูง ผู้รับผิดชอบด้านการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทขนาดใหญ่ที่ธุรกิจมีแนวโน้มเผชิญกับความผันผวนสูง หรือองค์กรที่ต้องการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
  • ผู้ที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กรและนักวิเคราะห์อนาคต (Futurist)
  • ผู้กำหนดนโยบาย (Policymaker) เพื่อการพัฒนาประเทศในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและการค้า การศึกษา สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเเละวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตร

  • สมัครเรียนในราคาพิเศษเพียง 40,125 บาท (รวม VAT) เมื่อกรอกโค้ด “FORESIGHTEB1”
  • สำหรับบริษัทหรือผู้ที่สนใจสมัครตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป สามารถติดต่อเพื่อขอรับราคาพิเศษได้กับทางเจ้าหน้าที่

สอบถามรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่

คุณเอม    โทร. 080-042-3625     อีเมล nonthakarn_j@seasiacenter.com
คุณกบ     โทร: 080-042-3972     อีเมล oradee_s@seasiacenter.com
คุณหมิว   โทร: 065-502-2617      อีเมล kanokwan_p@seasiacenter.comหากท่านสนใจ สามารถคลิก “ลงทะเบียนเรียน” ด้านล่าง

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการติดต่อกลับไปภายใน 48 ชั่วโมง