CONTEXTUALIZED SOLUTIONS

บริการโซลูชั่นการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพองค์กรแบบ CONTEXTUALIZED SOLUTIONS

Solutions ในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับยุคสมัย หนึ่งในบริการของ SEAC ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับองค์กร ปรับได้ทุกรายละเอียดตามต้องการ จัดการปัญหาตรงจุด ด้วยโปรแกรม transformation เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้กับทุกคนในองค์กร พร้อมสร้างสรรค์ทีมนวัตกรรมชั้นเลิศเพื่อปูทางสู่อนาคตอย่างมั่นใจ

หลักสูตรเอกลักษณ์เฉพาะของ SEAC

 • หลักสูตรเจาะลึกด้านนวัตกรรมและการดำเนินธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบดิสรัปชั่น (Leading in a Disruptive World – LWD) : สำหรับเจ้าของธุรกิจและผู้นำหรือผู้บริหารระดับสูง
  หลักสูตร LWD เป็นการเตรียมความพร้อมผู้นำทางธุรกิจให้พร้อม และสามารถสร้างนวัตกรรม พร้อมรับมือในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและฉับพลัน SEAC ร่วมมือกับ Stanford Center for Professional Development ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ในการนำเสนอหลักสูตรนี้แก่ผู้เรียนทุกท่าน โดยเป็นการพัฒนาหลักคิดของผู้นำเพื่อที่จะรับมือกับความเสี่ยง การเรียนรู้จากความล้มเหลว ในขณะที่พัฒนาภาวะผู้นำและความสามารถในการทำสิ่งใหม่ของตนเอง เพื่อที่จะจัดการกับความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ ผู้บริหารจะได้เรียนรู้จากศาสตราจารย์ชั้นนำของสแตนฟอร์ดหลากหลายท่าน ผู้เป็นตำนานด้านแนวคิดนวัตกรรมในแต่ละอุตสาหกรรม ร่วมเดินทางเพื่อดูงานและเรียนรู้ที่ซิลิคอน วัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกมากมาย
 • หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมล้ำสมัยด้วยการคิดแบบ Design Thinking (Leading Innovation with Design Thinking) : สำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
  หลักสูตรนี้พัฒนาโดย SEAC โดยได้รับลิขสิทธิ์และอนุญาตให้ใช้เนื้อหาวิชาการจาก Stanford Center for Professional Development เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดที่ใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมขั้นสูง มีการนำไปใช้จริง มีการใช้ทักษะใหม่ ผู้เข้าร่วมเรียนรู้สามารถนำเทคนิค ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติไปใช้ได้อย่างตรงความต้องการที่สุดเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่สำคัญสำหรับผู้เรียนรู้
 • หลักสูตรปรับมายด์เซ็ต ให้ชีวิตมีความสุข (Outward Mindset) : สำหรับทุกคนที่ต้องการพัฒนาตนเอง
  หลักสูตร Outward Mindset จากสถาบันอาร์บินเจอร์ (Arbinger Institute) ถูกออกแบบเพื่อช่วยให้บุคคลทั่วไป ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ไหน อายุเท่าไหร่ ได้มองโลกผ่านมุมมองใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่น่าพึงพอใจและได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทั้งในโลกของการทำงานและการใช้ชีวิต เราทราบแล้วว่ากรอบแนวคิดเป็นสิ่งผลักดันให้เกิดพฤติกรรม และพฤติกรรมก็จะนำไปสู่สร้างผลลัพธ์ เมื่อมีการมองคนอื่นด้วยมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม มองคนรอบข้างเป็น “คนเช่นเดียวกับเรา” และให้ความสำคัญกับผู้อื่นไม่น้อยไปกว่าความสำคัญต่อตัวเราเอง ก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดี ด้วยการเปลี่ยนกรอบแนวคิดในลักษณะนี้ ทุกคนจะเข้าใจได้ว่าผลลัพธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายร่วม ดังนั้นคุณควรเปลี่ยนกรอบแนวคิดก่อนที่จะพยายามเปลี่ยนการกระทำหรือพฤติกรรม ซึ่งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาด้วยการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความร่วมมือที่จะผลักดันให้เกิดผลลัพธ์และนวัตกรรม
 • หลักสูตรผู้นำตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน และสร้างความเป็นผู้นำด้วยตนเอง (Situational Leadership® II & Self-Leadership) : สำหรับทุกคนที่เป็นผู้นำ
  ทั้ง 2 หลักสูตรนี้เสนอโมเดลภาวะผู้นำที่มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางทั่วโลก จาก สถาบันเคน บลานชาร์ด หลักสูตรนี้กระเทาะปัญหาพื้นฐานของผู้จัดการ คือ การเป็นผู้นำด้วยสไตล์ “เหมารวม” ใช้นโยบายเดียวสำหรับทุกคนในทีม แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียว หรือสไตล์ผู้นำแบบตายตัวนั้นไม่มีอยู่จริง หลักสูตร Situational Leadership® II Experience จึงเป็นการฝึกฝนผู้จัดการให้มีความยืดหยุ่นในภาวะผู้นำเพื่อให้สามารถแนะนำแนวทางที่เหมาะสม สนับสนุนความต้องการของสมาชิกแต่ละคนในทีมได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ขณะที่หลักสูตร Self-Leadership เป็นหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างพลังความเป็นผู้นำให้กับแต่ละบุคคล ได้เกิดแนวคิดและทักษะที่จะนำพาพวกเขาให้เดินเกมในแนวรุก เพื่อควบคุมการสร้างผลงานและการเติบโตของตนเอง