เลือกคำนำหน้า
เลือกตำแหน่ง

บัตรเครดิต / บัตรเดบิต

ชำระเต็ม

QR (พร้อมเพย์)

ชำระเต็ม

ชื่อสินค้า
ราคา (บาท)
Business foresight

40,000

  

1

จำนวน

ข้อมูลผู้เรียน 1
เลือกคำนำหน้า
เลือกคำนำหน้าภาษาอังกฤษ
เลือกตำแหน่ง

หากท่านต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรุณาเลือกจ่ายในนามองค์กร หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้ที่
- คุณเอม, อีเมล: nonthakarn_j@seasiacenter.com, เบอร์โทรศัพท์: 080-042-3625
- คุณกบ, อีเมล: oradee_s@seasiacenter.com, เบอร์โทรศัพท์: 080-042-3972

กรณีที่ท่านยืนยันการทำรายการนี้ จะถือว่าท่านยินยอมสละสิทธิในการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการทำธุรกรรมในครั้งนี้ และเราไม่สามารถดำเนินการคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายไม่ว่าในกรณีใดๆ


ยอดรวม
40,000 บาท
VAT 7%
2,800 บาท
รวมทั้งหมด
400,002,800 บาท